ProxyScrape Proxy Checker - Miễn phí, Nhanh chóng & Đa giao thức

ProxyScrape Trình kiểm tra proxy

hình dạng phần

HTTP rất nhanh, Socks4 và Socks5 Trình kiểm tra proxy

proxyscrape Trình kiểm tra proxy

Tải


79.7MB - Trình kiểm tra proxy x64 76.3MB - Trình kiểm tra proxy x32

Thông tin cài đặt

Người dùng Chrome

Ứng dụng hiện sẽ không khởi chạy trực tiếp từ trình duyệt Chrome sau khi tải xuống. Để chạy nó, vui lòng vào thư mục tải xuống của bạn và khởi chạy nó từ đó.

Bộ bảo vệ Windows

Hiện tại, Windows Defender sẽ hiển thị thông báo cảnh báo trong khi cài đặt ứng dụng. Để tiếp tục cài đặt, hãy nhấp vào "Thông tin khác" và "Chạy bằng mọi cách."

Đừng lo lắng; Không có gì sai với trình kiểm tra proxy này. Điều này xảy ra vì ứng dụng chưa được sử dụng nhiều bởi những người dùng khác. Chúng tôi đang làm việc để giải quyết vấn đề này.