Trình tạo cổng ngẫu nhiên

hình dạng phần

Tạo một cổng ngẫu nhiên với các cổng phổ biến bị loại trừ.

Tin tức

hình dạng phần